Základní výpočty v dopravě vody

Základní výpočty v dopravě vody
Kurz celoživotního vzdělávání
9.3.2017
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Kurz celoživotního vzdělávání
Základní výpočty v dopravě vody

Datum a místo
9.3.2017 (9-15 hod) … změna termínu!
místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost bude upřesněna)
Cena

2200 Kč bez DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)
Lektor

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Anotace

Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou.
Základní výpočty v dopravě vody – Základy trubní hydrauliky – tlakové ztráty v potrubí; Potřeba vody; Pracovní bod čerpadla; Akumulační objem vodojemu; Dimenzování vodovodních řadů (schematizace odběrů, zatěžovací stavy, návrh dimenze, posouzení). Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
Na tento kurz je nutné vzít si s sebou kalkulačku s pokročilými funkcemi.